PRAKTIJKVOORWAARDEN

Betalingen alleen contant of via pinbetaling na behandeling;
Afmeldingen/verzetten van een afspraak uiterlijk 24 uur voor de gemaakte afspraak;
Bij ziekte zo vroeg mogelijk op de dag zelf afmelden;
Bij niet nagekomen afspraak worden de volledige kosten in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur;
Mocht, na betalingsherinneringen, de factuur onbetaald blijven, stuur door aan een deurwaarder- en incassokantoor;
Alle gemaakte kosten van deurwaarder- en incassokantoor worden uiteraard doorberekend;
Voor vergoedingen door zorgverzekeraars krijgt u een rekeningoverzicht;
De praktijk is aangesloten bij de de Geschillencommissie, postbus 90600, 2509 LP Den Haag;
De praktijk hanteert de volgende normen: integriteit, beleefdheid, klantgericht en resultaatgericht;
Kwaliteit geschied conform de richtlijnen van branchevereniging(en) en code van de voetverzorging volgens het HBA;
De praktijk beschermt uw privacy door het toepassen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Thumbnail Image 1

PRAKTIJK
FOLDER

Als u vragen heeft of u wilt zich verdiepen in mijn specialisatie lees dan mijn folders. U kunt deze digitaal lezen en mocht u een papieren versie prettiger vinden kunt u de digitale versie uitprinten.

Praktijkfolder

OVV folder

Thumbnail Image 1

PRAKTIJK
VOORWAARDEN

Om goede zorg te kunnen blijven leveren heb ik een goede samenwerking met de patiënt nodig. De praktijkvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandeling tussen patiënt en medisch pedicure.

Praktijkvoorwaarden

Bedrijfsgegevens

Thumbnail Image 1

BRANCHE
VERENIGING

Ik ben als gediplomeerd pedicure aangesloten bij diverse brancheverenigingen. Zorgverzekeraars, ketenpartners en consumenten verlangen van pedicures dat ze hun kennis en vaardigheden op peil houden.

Brancheverenigingen

Mijn CV