PRAKTIJKVOORWAARDEN

Betalingen alleen contant of via pinbetaling na behandeling;
Afmeldingen/verzetten van een afspraak uiterlijk 24 uur voor de gemaakte afspraak;
Bij ziekte zo vroeg mogelijk op de dag afmelden;
Bij niet nagekomen afspraak worden de volledige kosten in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur;
Mocht, na betalingsherinneringen de factuur onbetaald blijven dan, wordt deze doorgestuurd naar een deurwaarder- en/of incassokantoor;
Alle gemaakte kosten van deurwaarder- en/of incassokantoor worden uiteraard doorberekend;
De praktijk is aangesloten bij Solopartners ivm de uitvoering Wkkgz (Wet Klachten, Kwaliteit, Geschillen Zorg);
De praktijk hanteert de normen: integriteit, beleefdheid, klantgericht en resultaatgericht;
Borging van kwaliteit geschiedt conform de richtlijnen van beroepsvereniging NMMV en branchevereniging Provoet; KRP en Kabiz registratie;
De praktijk beschermt uw privacy door het toepassen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens deze zal met ingang van 2018 veranderen in een nieuwe wet de GDPR.

Thumbnail Image 1

PRAKTIJK
FOLDER

Als u vragen heeft of u wilt zich verdiepen in mijn specialisatie lees dan mijn folders. U kunt deze digitaal lezen en mocht u een papieren versie prettiger vinden kunt u de digitale versie uitprinten.

Praktijkfolder 2018

OVV folder

Thumbnail Image 1

PRAKTIJK
VOORWAARDEN

Om goede zorg te kunnen blijven leveren heb ik een goede samenwerking met de patiënt nodig. De praktijkvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandeling tussen patiënt en medisch pedicure.

Praktijkvoorwaarden

Bedrijfsgegevens

Thumbnail Image 1

BRANCHE
VERENIGING

Ik ben als gediplomeerd pedicure aangesloten bij diverse brancheverenigingen. Zorgverzekeraars, ketenpartners en consumenten verlangen van pedicures dat ze hun kennis en vaardigheden op peil houden.

Brancheverenigingen

Mijn CV